Forside

EDR - tid til en ny start....

 

Breaking News:

2. marts 2016

Til:

OZ3MK, dirigent på RM 2015, HB og RM.

 

Ny Start Gruppen har besluttet at stille det til behandling på RM 2015 fremsatte forslag

til vedtægtsændringer i bero.

 

Baggrunden herfor er følgende:

Det af RM 2015 nedsatte udvalg til indhentning af et juridisk responsum har ikke inden for en forventet og rimelig tidsramme foretaget sig noget. Dette har medført, at tidspunkter for forskellige aktiviteter ikke kan overholdes, hvilket vil medføre yderligere ændringer, når RM 2015 genoptages for at behandle forslaget.

 

EDR er på vej ind i forberedelserne til valget 2016. Derfor er det vigtigste for Ny Start Gruppen

nu, at fokus flyttes og alle kræfter sættes ind på at få valgt en funktionsdygtig bestyrelse og et repræsentantskab, som ved samarbejde er i stand til at sætte dagsordenen for foreningens fremtidige drift og udvikling.

 

På vegne af Ny Start Gruppen

 

Kjeld Bülow Thomsen, OZ1FF Medl. nr. 7767